Pierre Simon

1907 ~ 1999
Woman with Umbrella by Pierre Simon